Skip to Content
Luther begot! 500 jaar en springlevend

Luther begot! 500 jaar en springlevend

Met Pat Donnez, van maandag 30 oktober tot en met donderdag 2 november 2017, van 17 tot 18 uur

Op 31 oktober zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat Martin Luther 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde, en daarmee een revolutie ontketende.

Duitsland is helemaal in de ban van de herdenking. Er zijn boeken, expo’s, gastronomische menu’s, Luther-playmobil mannetjes en zelfs Luther badeenden.

Luther was niet voor één gat te vangen. Hij kon zowel weifelend en twijfelend zijn, overgeleverd aan wanhoop en melancholie als furieus, ziedend, witheet van woede.
Wat betekent hij vandaag nog in deze zogenaamd rationele tijden? Zijn wij, kinderen van de Verlichting, wel vrije mensen en zijn er parallellen met het radicalisme van toen en het fundamentalisme vandaag?

Pat Donnez nodigt elke dag op Klara kritische stemmen uit om in de geest van Luther het hartstochtelijk eens en oneens te zijn met elkaar.

 

Met o.m. kerkhistoricus Wim François, theologen Sabine Hiebsch en Dick Wursten, de Amerikaanse kenner Craig Harline, godsdienstpsycholoog Herman Westerink, filosoof Dominiek Hoens en filosoof Ger Groot.

 

Contacteer ons
Anne Stroobants Communicatieverantwoordelijke Klara
Anne Stroobants Communicatieverantwoordelijke Klara
Over Klara

Klara is de klassieke radiozender van VRT. Klara biedt mediagebruikers een vluchtheuvel van schoonheid en genot, verbeelding en verwondering. Als actieve partner van de cultuur- en muzieksector stimuleert Klara de beleving van cultuur en klassieke muziek, maar ook van jazz, hedendaagse muziek, film- en wereldmuziek. De radiozender steunt en organiseert spraakmakende acties en evenementen rond klassieke muziek. Klara biedt ook inzicht en verdieping op het gebied van kunst, geschiedenis, muziek en maatschappelijke thema’s.

Voor pers (opgelet: vragen van luisteraars worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Lisa Dupond
lisa.dupond@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Klara
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos